jedenkrát čísl. nás. příslovečná k jeden 1. jednou: přišel jen j. za rok pozdě; j. sto tisíc 2. v platnosti přísl. kdysi, někdy, jednou: j. večer si na soka počkal; bude z něho j. dobrý střelec †3. konečně, jednou: zdalipak už j. přijde?; nechte jedenkráte skromnosti (Tyl)