jho, -a s. (mn. 2. jeh, 6. jhách) 1. dřevěná část dobytčího postroje, do které se dobytče při tahu opírá; jařmo: zapřáhnout voly do jha, ve j.; držet, vést voly za j.; hist. (ve starověkém Římě) potupné znamení, pod nímž procházelo poražené vojsko 2. tyč, na které se na ramenou nosí zavěšená břemena: nést vědra vody na jhu 3. tíživá povinnost; poddanství, poroba, otroctví, útlak, útisk, jařmo: j. povinnosti; j. kapitalismu, nezaměstnanosti; pod nacistickým jhem; vymanit se, osvobodit se ze (od) jha; žert. manželské j. 4. stav. trámec spojující horní konce pilot 5. elektr. část magnetického obvodu elektrického stroje, která nemá vinutí; spojka