jiřinkář (*jiřinář, K. Čap.), -e m. pěstitel jiřinek