jiřinka, -y ž. (2. mn. -nek) statná bylina s velikými úbory květů, pěstovaná v množství barevných sort; jiřina; bot. rod Dahlia: j. proměnlivá