kách příd. (neskl.) (z něm.) ob. expr. prudký, ukvapený: být k. (Poláč. aj.)