křivák, -u m. (6. mn. -cích) ob., často expr. větší zavírací kapesní nůž; kudla: k-y se zaleskly; zdrob. křiváček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)