převalský, -ého m. zool. kůň P-ého (dř. ps. čast. Przewal-) vymírající divoký kůň (nazv. podle rus. cestovatele v 19. stol. Nikolaje Michajloviče Prževalského)