kašna, -y ž. (2. mn. -šen) (z něm. zákl.) umělá nádrž na vodu, zprav. zdobená: starobylá kamenná k. na náměstí; chodili pro vodu ke kašně; tech. (vodní) turbína v kašně v otevřené, zprav. betonové nádrži, kašnová; zdrob. kašnička, -y ž.