kampak zájm. přísl. a částice I. zájm. přísl. táz. (v otázkách přímých) expr. kam 1: k. půjdeš?; k. jsi to dal?; kampak, kampak? II. částice uvozuje výraz n. větu vyjadřující 1. obdiv, uznání: k. na vás!; ob. k. se na nás hrabete! 2. nemožnost, nedosažitelnost ap.: k. mi stačí to bídné diurnum (Herrm.) nestačí; k. s takovým hlupákem!