kariéra, -y ž. (z fr.) postup (zprav. rychlý) v úřadě n. v jiném povolání; rychle vzestupná životní dráha vůbec: úřednická k.; vědecká, politická k.; honba za k-ou; hovor. dělat k-u rychle postupovat (v hodnostech ap.); kariérní, kariérový příd.