Nalezeno 28 heslových statí.

karkasa

, -y ž. (z it.) 1. tech. kostra pláště pneumatiky z kordu 2. zast. voj. zápalná střela (zejm. granát…

kasa

, -y ž. (z it.) 1. zast. a ob. pokladna: plná k.; jít platit ke kase; nával u kasy peněžní přepážky,…

kasace

I, -e (†kasací, -í) ž. (z it.) hud. menší hudební skladba milostného rázu určená k provozování venku…

kasace

II, -e ž. (z lat.) práv. zrušení soudního rozhodnutí pro formální n. věcnou zmatečnost, pro porušení…

†kasalický

příd. vyfintěný, švihácký: k-čtí panicové (Jir.); přísl. †kasalicky: k. vystrojený (Jir.)

kasamaty

v. kasematy

kasamír

v. kazamír

kasanka

, kasaňka, -y, kasaňa, -ni, kasanice, -e ž. zast. a nář. 1. sukně pro malé děti, kt. sahá od krku až…

kasař

, -e m. ob. zloděj vylupující trezorové pokladny

kasařina

, -y ž. ob. expr. kasařství

kasařský

příd. ob. ke kasař: k-é náčiní; k-á tlupa

kasařství

, s. ob. činnost kasaře, vylupování pokladen

kasati

ned. (1. j. -ám) (co) do výše hrnout (něj. látku); vykasávat, vyhrnovat, vysoukávat: k. (si) rukávy,…

kasava

(dř. ps. kassava), -y ž. (z indián.) škrob z hlíz manihotu obecného; maniok

nakasati

dok. (1. j. -ám) 1. (co) trochu vyhrnout, vykasat: n. si sukni; nakasané kalhoty *2. expr. (koho, 4.…

†okasalec

, -lce m. vystrojený, naparáděný muž: tam ten o. jí (slečně) ruku tiskne (Jir.)

†okasalý

příd. vystrojený, naparáděný: (student) dosti o. (Jir.): přísl. †okasale: nebyl o. oblečen (Jir.)

†podkasalý

příd. opovážlivý: p. šibal (Šmil.)

podkasaný

příd. (o něj. části oděvu) podhrnutý (nad pasem, loktem, v pase ap.): p-á blůza, sukně; p. rukáv kro…

podkasati

dok. (1. j. -ám) (co) podhrnout (něj. část oděvu nad pasem, loktem, v pase ap.); p. sukni, šaty v pa…

povykasat

dok. (co) trochu vykasat: povykasala si sukni; povykasané rukávy

rozkasati

dok. (1. j. -ám) řidč. a obl. mor. (co) rozhalit 1, rozhrnout 1 (šat): (žena) v nedbalém, rozkasaném…

skasalnice

, -e ž. loď. provazec stahující plachtu k ráhnu

skasati

dok. (1. j. -ám) (co) 1. řidč. shrnout 1; vyhrnout: s. sukni (Wojk.); loď. s. plachtu stáhnout (při …

špárkasa

(Zápot.), řidč. šporkasa (Baar), -y ž. (z něm.) zast. ob. spořitelna

šporkasa

, špormajstr v. špárkasa, špármajstr

vykasati

dok. (1. j. -ám) (co) 1. vyhrnout (ve význ. 2) do výše (části oděvu); vysoukat: v. (si) rukávy, sukn…

zakasati

dok. (1. j. -ám) řidč. (co) vykasat 1, vyhrnout 3: z. si sukni (H. Dvoř.)