kasta, -y ž. (ze špan. a port.) 1. (v někt. orientálních zemích) uzavřená společenská skupina, jejíž příslušníky dědičně spojuje stejné povolání, zvláštní zvyky a domněnka o společném původu: k. kněží, bojovníků, rolníků, řemeslníků, obchodníků aj.; vyloučení z kasty; indické kasty 2. skupina, vrstva, která se vědomě odlučuje, izoluje n. je odlučována od ostatní společnosti: k. milionářů; privilegovaná k.; k. učenců; početná k. chudých; to je zvláštní k. lidí; expr. zdrob. *kastička, -y ž.; kastovní (*kastový) příd.: k. zřízení; k. zvyky; zákaz diskriminace na základě k-ch rozdílů v Indii; k. výsady, přehrady