kategorie, -e ž. (z řec.) 1. pojmová skupina, třídicí hledisko; skupina, třída (lidí, věcí, jevů vzniklá roztříděním podle něj. společného znaku): mluvnická k.; ekonomická k.; věková k. (např. ve sportu); k. motorových vozidel (podle obsahu válců); služební k. (podle druhu práce, vzdělání ap.); k. prací druh; školy všech k-í; společenské k.; určitá k. lidí; jaz. k. stavu predikativum 2. filos. mn. kategorie, -ií základní pojmy, kt. odrážejí nejobecnější a nejpodstatnější vlastnosti a souvislosti jevů n. předmětů objektivní skutečnosti; kategoriální příd.: k. rozumové formy; k. struktura