kation [-tyón], kationt [-tyo-], -tu m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) chem. atom n. seskupení atomů s přebytkem kladného náboje (op. anion)