klon II, -u m. (6. j. -u) (z řec.) biol. souhrn potomstva vzniklého nepohlavní cestou z jednoho jedince