kolace I, -e ž. (z lat.) porovnávání dvou stejných textů, zprav. opisu n. otisku, s textem původním; kolacionování: provádět k-i s rukopisem