komunikativní [-ny-ty- i -tý-] příd. (z lat.) kniž. sdělovací, sdělný, dorozumívací, prostředkovací: k. funkce jazyka; podst. komunikativnost, -i ž.: požadavek k-i v umění sdělitelnosti, jasnosti