konsistence [-si- i -zi-], konzistence, -e ž. (z lat.) soudržnost, tuhost, pevnost, hutnost: k. látky, papíru; fyz. soudržnost částeček hmoty molekulárními silami; míra pro tuhost n. hutnost hmot: k. pevná, kapalná, plynná; konsistenční, konzistenční, konsistentní, konzistentní příd.: tech. k. tuky, mazadla