konstruovati ned. (1. j. -ruuji, min. -ruoval) (z lat.) 1. (co) vypracovávat plán pro sestrojení něj. nového stroje, přístroje ap.: k. stroje, letadla; k. nový typ lidového automobilu 2. geom. sestrojovat útvary z daných jiných útvarů 3. (co) sestrojovat, sestavovat bez řádného podložení, bez zřetele ke skutečnosti n. bez tvůrčího uměleckého úsilí: k. závěry; k. budoucnost; k. historickou postavu; neživotně, uměle k. příběh filmu *4. být (tělesně n. duševně) konstruován mít (tělesnou n. duševní) konstituci (Mah.) ○ předp. pro-, pře-, v-, vy-, z-