kopáč, -e m. (živ.) 1. (též *kopač, A. Mrš. aj.) kdo kope (zem ap.), zejm. dělník provádějící výkopy; zast. horn. rubač: těžká práce k-ů 2. ob. expr. fotbalista: to je inteligentní k. (Bass) 3. zř. hanl. neobratný člověk (Mor.); kopáč, -e m. (neživ.) 1. náčiní na ruční kopání 2. nářadí na vyhrabávání hnoje ze stáje; zdrob. kopáček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)