kousek I, expr. kousíček, kousínek, kouštíček, kouštínek přísl. v malé vzdálenosti, na malou vzdálenost; nedaleko, trochu, poněkud: bydlí k. od nás; půjdu tě k. vyprovodit; – je to k. dál