-krát druhá část složených číslovek nás. příslovečných vyjadřující tolikeré opakování, kolikeré udává část první (pětkrát, několikrát)