krkavec, -vce m. 1. velký černý pták příbuzný havranu, s mohutným zobákem, živící se mršinami; zool. k. velký Corvus corax 2. expr. lakomý, chamtivý, nelítostný člověk; lakomec, chamtivec, hladovec 3: sedlák k.; zdrob. krkavčík, -a m. (6. mn. -cích)