kopule, kupole (†kuple), -e ž. (z it.) polokulová klenba nad kruhovým n. mnohoúhelníkovým půdorysem: renesanční, barokní k.; k. chrámu; impozantní kuple chrámu svatého Mikuláše (Ner.); k. hvězdárny kryt pro astronomické dalekohledy; k. ohřívače vzduchu u vysoké pece; přen. k. oblohy; zdrob. kopulka, kupolka, -y ž.; kopulový, kupolový v. t.