lékařství, s. 1. souhrn vědeckého poznání o nemocích, o jejich léčení a o předcházení nemocí: studovat l. medicínu (ve význ. 2): l. vnitřní, dětské, oční, ušní, kožní aj.; preventivní l. 2. provozování lékařské praxe; léčení vůbec: věnovat se l.; domácí l.; lidové l. léčitelství