laň, -ně ž. 1. samice jelena: l. s kolouchy; nést se svižně jako l.; dívka s očima laně; dívat se zrakem umírající laně vyčítavým 2. samice parohatých přežvýkavců vůbec: l. soba, losa; zdrob. laňka, -y ž.