laureát, -a m. (laureátka, -y ž.) (z lat.) (pův.) vavřínem korunovaný básník, jenž nabyl titulu "poeta laureatus"; (nyní) umělec n. vědec poctěný za svou práci nějakou cenou: jmenovat l-em; nabýt titulu l-a; l. státní ceny Klementa Gottwalda za r. 1958; soubor získal titul l-a Divadelní žatvy; l-ka Mezinárodní ceny míru; laureátský příd.: l. titul; l. diplom; l-á stužka, snítka; podst. laureátství, s. titul laureáta