ležák, -a m. (6. mn. -cích) (ležačka, -y ž.) rád mnoho ležící; lenošný člověk; lenoch, povaleč: nenapravitelný l.; mladí l-ci, staří žebráci (pořek.); ležák, -u m. 1. piv. druh dobře vykvašeného, vyleželého piva: láhev černého l-u 2. obch. slang. zboží, kt. nejde na odbyt: výprodej l-ů za snížené ceny 3. zeměd. slang. polehlé obilí: deštěm k zemi přihnané žito je l.; expr. zdrob. k 1 ležáček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách): popovický l. (Hora)