lempl, -a m. (1. mn. -ové) (z něm.) zhrub. nadávka nešikovnému, hloupému člověku ap.; nekňuba (Šim., Káňa)