libra, -y ž. (2. mn. -ber) (z lat.) 1. stará váhová jednotka různé velikosti, v někt. státech dosud užívaná: l. obchodní, celní, mincovní, lékárnická; česká l. přibližně 1/2 kg; l. masa, másla, stříbra; – anglická l. 2. měnová jednotka v někt. státech; platidlo představující tuto hodnotu: (anglická) l. šterlinků; egyptská, turecká l.; hist. francouzská l. livr; expr. zdrob. libřička, -y ž.; librový příd.: l-á hrouda másla vážící libru; – l-á měna; l-é bankovky