urbarialista, -y m. (1. mn. -é) hist. (v bývalých Uhrách) vrchnostenský poddaný pracující na urbáru; (po zrušení poddanství) jeden ze společných držitelů urbariálního majetku v obci; urbárník: obhospodařování společně užívaných lesů bývalých u-ů (Zeměd. nov.)