Nalezeno 17 heslových statí.

Benelux

, -xu m. polit. zkr. jm. celní unie utvořené Belgií, Nizozemím a Lucemburskem; souhrnný název těchto…

elektrolux

, -xu m. (6. j. -u) hovor. elektrický vysavač prachu

flux

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) fyz. tok energie; elektr. celkový počet silokřivek vycházejících z pólu,…

Kukluxklan

(ps. též Ku-klux-klan), -u m. (6. j. -u) (z řec. + kelt. zákl.) tajná teroristická rasistická organi…

lux

I, -u m. (6. j. -u) (z lat.) fyz. jednotka osvětlení (zn. lx)

lux

II, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) hovor. elektrický vysavač prachu, elektrolux (nazv. podle značky…

lux

III v. luxus

luxace

, -e ž. (z lat.) med. vykloubení

luxferový

příd. (z lat. zákl.) sklář. l-é sklo se zvlněným povrchem

luxmetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz. přístroj na měření osvětlení

luxovat

ned. hovor. (co; ~) zbavovat prachu vysavačem (luxem): l. koberce; denně l. ○ předp. vy-

luxuriosní

[-óz-], luxuriózní (*luxuriesní, *luxuriézní, Ner., Arb.) příd. zast. a řidč. kniž. luxusní: l. před…

luxus

, -su (*lux, -xu, Zey.) m. (6. j. -u, řidč. -e) (z lat.) přepych: rafinovaný l.; pokládat něco za l.…

solux

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) infračervený zářič (nazv. podle obchodní značky)

subluxace

, -e ž. med. neúplná luxace, vykloubení, vymknutí kloubu

transfluxor

, -u m. (z lat. zákl.) tech. (u počítačů) magnetický paměťový a logický prvek

vyluxovat

dok. hovor. (co) k luxovat: v. koberce, čalouněný nábytek