lví příd. 1. lvům vlastní, ze lva pocházející: l. kůže; l. tlapa; l. klec pro lvy; l. hříva, přen. husté a dlouhé (zprav. plavé) vlasy; l. řev, přen. velký 2. lva připomínající (silou, mohutností, statečností ap.): mít l. srdce být statečný, srdnatý, odvážný; Richard L. Srdce jm. angl. krále z 12. stol.; l. spár silný, osobitý zásah (zvl. v uměleckém díle); l. síla velmi veliká; l. podíl největší, hlavní; l. hubičky, tlamky lid. název hledíku většího