mák, -u m. (6. mn. -cích) 1. chlupatá bylina s nápadnými červenými, fialovými n. řidč. bílými květy dozrávajícími v makovici: rudé květy vlčího máku; v tváři zčervenala jako m. (Rais); bot. rod Papaver: m. vlčí; m. setý; m. alpský 2. drobná šedomodrá, černá n. bělavá olejnatá semena máku setého: ztratit se jako zrnko máku v pytli; buchty s mákem makové; houska sypaná mákem maková; ob. (ani) za m. vůbec ne, pranic, docela nic, ani trochu; nerozumí tomu ani za m.; nedůvěřujte jí za m.; (ani) o m. ani o kousek, ani o trochu; peněz, lidí jako máku velmi mnoho; zdrob. máček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách): drobný m.; kuch. cukrový m. drobná různobarevná cukrová krupice k posypávání konfektů, nonparej; mák, -a m. ob. expr. hloupý člověk: jeden z těch blbých máků (Hora)