Nalezeno 3 heslových statí.

málo

přísl. a čísl. neurč. I. přísl. (2. st. méně, ob. míň) 1. vyjadřuje, že okolností něčeho je nízký po…

málo

I, -a v. malý

malý

příd. (2. st. menší) 1. neveliký hmotnými rozměry, počtem n. časovým rozsahem (op. velký, veliký): m…