měna, -y ž. 1. peněžní soustava urč. státu; peněžní jednotka této soustavy: zlatá, papírová m.; m. korunová; stabilizace měny; znehodnocení měny; mít pevnou měnu 2. zř. kniž. měnění, střídání, obměna, proměna, změna: prudké měny dubnového počasí (Hol.); stat. přirozená m. obyvatelstva přirozený pohyb obyvatelstva (rození a umírání, popř. též sňatky a rozvody); miner. m. barev optická vlastnost nerostů záležející v tom, že nerost v různých směrech jeví různou barvu; tech. řidč. m. zatížení; m. otáček