máma (nář. mama), -y ž. 1. ob. matka: m. čtyř dětí; držet se stále mámy za sukně; být někomu druhou mámou 2. fam. manželka, žena: havíři s m-mi i dětmi 3. expr. zvířecí matka: koroptví m.