Nalezeno 14 heslových statí.

flancmajor

, -a m. řidč. hovor. expr. kdo dělá všechno pro vychloubání

generálmajor

, -a m. voj. první (nejnižší) stupeň generálské hodnosti

major

, -a m. (ze špan. driv. lat.) (majorka v. t.) nejnižší hodnost vyšších důstojníků: m. pěchoty; m. zd…

majoránka

, -y ž. (ob. majorán, -u, majoránek, -nku m., marjánka, marijánka, -y ž., marjánek, marijánek, -nku

majorát

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) hist. práv. feudální dědický řád povolávající k dědictví nejstaršího z n…

majordomát

, -u m. (6. j. -u) hist. hodnost majordoma, majordomství

majordomus

[-do-], -ma, majordom, -a m. (1. mn. -ové) (z lat.) 1. hist. první dvorský n. státní hodnostář: fran…

majorisace

[-za-], majorizace, -e ž. kniž. majorizování: odstranění m. v otázkách národnostních; majorisační, m…

majorisovati

[-zo-], majorizovati ned. i dok. (z lat. zákl.) kniž. (koho, co) vnucovat, vnutit vůli většiny někom…

majorita

, -y ž. (z lat.) kniž. většina (op. minorita): parlamentní m.; řídit se m-ou; být v m-ě; získat m-u;…

majorka

, -y ž. (2. mn. -rek) 1. žena s hodností majora 2. ob. žena majora

majorský

v. major

majorství

, s. majorská hodnost

zmajorisovati

[-zo-], zmajorizovati dok. kniž. (koho, co) k majorizovati (ned.): česká města byla od německých (ok…