mega-, megalo- (před samohl. též meg-, megal-) (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova megas, megalé veliký, veliká, a to 1. jako s její vlastností (megaskop velký promítací přístroj) 2. jako s jejím předmětem (megalomanie náklonnost k velikým věcem, velikášství) 3. jen mega-, meg- k označení fyzikální jednotky miliónkrát větší (zejm. v případech, kdy základní fyzikální jednotka je příliš malá) (megaerg milión ergů)