metrák, -u m. (6. mn. -cích) ob. metrický cent; expr. zdrob. metráček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)