metr, -a m. (z fr.) ob. expr. 1. člověk znalý věci, mistr: být na něco m. dobře se v tom vyznat; ta kovářka, to je m. (Něm.) 2. ostrý, energický člověk