mikrometr, -u m. tech. přístroj k přesnému odměřování malých rozměrů strojních součástí: dutinový m., hodinářský m.; mikrometrický příd.: tech. m. šroub přesný šroub s jemným závitem používaný u měřidel na malé rozměry a u optických měřicích přístrojů; přísl. mikrometricky: měřit m.