mladost, -i ž. 1. mladý věk; mládí: od m-i; z m-i; překrásný čas m-i; já jsem té m-i mnoho neužil (K. Čap.); přen. m. republiky (Zápot.) první období rozvoje; mladost radost (přísloví) 2. řidč. svěžest, čerstvost, novost: dívčí m.; Smetanova radostnost a m. (Z. Nej.)