mykati ned. †1. též mýkati (čím) kývat, mávat, komíhat: m. paží (Rais); m. ohonem (Čap.-Ch.) 2. text. urovnávat vlákna přediva do jednoho směru a zároveň odstraňovat vlákna krátká; †mykati se, †mýkati se ned. míhat se, kmitat se: děvečky sem tam se mykající (Wint.) ○ předp. do-, o-, ob(e)-, od(e)-, pro-, pře-, před-, při-, při- se, roz-, smýkati, umykati, vy-, vy- se, za- (poza-, uza-); dok. myknouti, mýknouti