náklaďák, -u m. (6. mn. -cích) ob. nákladní auto; nákladní vlak; expr. zdrob. náklaďáček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)