náměstí, s. větší volné prostranství v městě ohraničené domy, do něhož ústí ulice: čtvercové, dlážděné n.; shromáždit se na n. k manifestaci; Václavské, Staroměstské n.; n. Míru; n. Klementa Gottwalda, Gottwaldovo n.; zdrob. náměstíčko, -a s. (6. mn. -ách)