nabídka, -y ž. (2. mn. -dek) 1. projev ochoty něco vykonat; nabídnutí: n. ke spohupráci; n. pomoci; n. k sňatku; výhodná n.; přijmout, odmítnout něčí n-y 2. práv. podnět, návrh k uzavření smlouvy; oferta: závazná, nezávazná n.; přijmout, odmítnout, odvolat n-u 3. ekon. celkové množství urč. zboží nabízeného na trhu k prodeji (op. poptávka): n. kryje poptávku