naskrz (*naskrze Něm., Jir.) přísl., často zesílené skrz naskrz 1. celou tloušťkou, v celé hloubce ap.; naveskrz: prorazil desku n., skrz n.; dostal se n., skrz n. (při škrabání ap.) na druhou stranu; podrážky jsou n., skrz n. (prochozené) děravé; šaty jsou n., skrz n. (promoklé); voda je n. promrzlá úplně, až na dno; dřevo je zkažené skrz n.; přen. prohlédl ji skrz n. 2. (zejm. před příd. jm.) ve všech složkách, bez výjimky; zcela, úplně, docela, veskrze, naveskrz, vesměs: muž skrz n., n. poctivý; mnoho obrazů, představujících naskrze jen podobizny (Něm.); v. též skrznaskrz