nauka, -y ž. vědní obor, odvětví, úsek, disciplína: n. o zvuku, o tvoření slov; Královská česká společnost nauk věd; společenské n-y; marxistická n. učení