navzdor, navzdory přísl. a předl. I. přísl. proti něčí vůli, někomu k nelibosti; úmyslně, schválně, naschvál: dělá muži všechno n.; n. začal mluvit hlasitě; a n. to neudělal; nepřátelům n.; překážkám n. II. předl. s 3. p. vyjadřuje okolnost, že něco něčemu odporuje, je překvapující, neočekávané; přes: udělal to n. všemu napomínání; pracoval n. svému vysokému věku; n. své chudobě žil se svou rodinou spokojeně